باشگاه کتابخوانی بوکزیستو

شروع:
شنبه ۱۱ آبان ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ ۱۹:۰۰
باشگاه کتابخوانی بوکزیستو
برگزارکننده‌ی رویداد
این رویداد لغو شده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد مشهد انتهای مجد (تقاطع مجد و قرنی) فرهنگسرای انتظار