رویداد به پایان رسیده است!
سمینار ورود موفق به بورس در تاریخ چهارشنبه ۲۰ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار ورود موفق به بورس

شروع:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۳:۰۰
مکان: سنندج
سمینار ورود موفق به بورس
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

برگزار کنندگان:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

کارگزاری مفید شعبه سنندج
مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد سنندج
باشگاه پژوهش گران جوان دانشگاه آزاد سنندج
انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه آزاد سنندج

سخنرانان

دکتر محمد رحیمی
دکتر محمد رحیمی
مدیر کارگزاری مفید شعبه سنندج

آدرس: سنندج سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (سه راه ادب)