رویداد به پایان رسیده است!
پیش رویداد دومین استارتاپ ویکند حمل و نقل: شخصیت شناسی حرفه ای و ارتباط موثر در تاریخ دوشنبه ۲۳ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

پیش رویداد دومین استارتاپ ویکند حمل و نقل: شخصیت شناسی حرفه ای و ارتباط موثر

شروع:
دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷ ۱۷:۰۰
پیش رویداد دومین استارتاپ ویکند حمل و نقل: شخصیت شناسی حرفه ای و ارتباط موثر
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری، دانشکده مدیریت و حسابداری، طبقه چهارم