شبیه ساز 2 سال اول کسب و کار در 20 روز (از ایده تا فروش مجدد)

شروع:
سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸ ۲۰:۳۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۴ خرداد ۹۸ ۲۲:۳۰
شبیه ساز 2 سال اول کسب و کار در 20 روز (از ایده تا فروش مجدد)
برگزارکننده‌ی رویداد