رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی مدل کسب و کار در تاریخ دوشنبه ۱۹ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
دوشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۵:۳۰

کارگاه آموزشی مدل کسب و کار

  • رایگان
  • قم
  • کسب و کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: دوشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۵:۳۰
  • پایان: دوشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۹:۳۰

آدرس: قم بلوار امین، کوچه 1، کوچه شهید داودآبادی (سازمان آب) پلاک 52