کافه تجارت الکترونیک ایران

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۷ خرداد ۹۴ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۷ خرداد ۹۴ ۱۹:۰۰
مکان رویدادکرج
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
کافه تجارت الکترونیک ایران
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
3 نفر اول رایگان
قیمت بلیط 3 نفر اول رایگان می باشد
۷ خرداد
رایگان
تمام شد
3 نفر دوم 1000 تومان
قیمت بلیط 3 نفر دوم 1000 تومان می باشد
۷ خرداد
۱,۰۰۰ تومان
تمام شد
3 نفر سوم 2000 تومان
قیمت بلیط 3 نفر سوم 2000 تومان می باشد
۷ خرداد
۲,۰۰۰ تومان
تمام شد
3 نفر چهارم 3000 تومان
قیمت بلیط 3 نفر چهارم 3000 تومان می باشد
۷ خرداد
۳,۰۰۰ تومان
تمام شد
3 نفر پنجم 4000 تومان
قیمت بلیط 3 نفر پنجم 4000 تومان می باشد
۷ خرداد
۴,۰۰۰ تومان
تمام شد
3 نفر ششم 5000 تومان
قیمت بلیط 3 نفر ششم 5000 تومان می باشد
۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان
تمام شد

توضیحات بیشتر

اولین جلسه رسمی کافه تجارت الکترونیک ایران

آدرس:کرج استان البرز - شهر کرج

موقعیت جغرافیایی رویداد