رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی خلق مدل کسب و کار در تاریخ دوشنبه ۲ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۲ دی ساعت ۰۸:۰۰

کارگاه آموزشی خلق مدل کسب و کار

  • رایگان
  • کرمان
  • کسب و کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

آقای فرهاد افشار
آقای فرهاد افشار
کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی

برگزارکنندگان

  • شروع: دوشنبه ۲ دی ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۲ دی ساعت ۱۴:۰۰

آدرس: کرمان خیابان شهید کامیاب، جنب یخدان مویدی، کوچه شماره 5