سمینار رایگان تاثیر کنترل ذهن در موفقیت

شروع:
یک‌شنبه ۲۶ خرداد ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۲۶ خرداد ۹۸ ۱۹:۰۰
سمینار رایگان تاثیر کنترل ذهن در موفقیت
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

مطالب این دوره

سوالات مهمی که در این دوره به جوابشان خواهیم رسید

مفـاهـیم پـایه

به چه کسی گوش میکنید؟

میزان یادگیری شما چقدر است؟

بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت در ذهن شما چگونه است؟

آشنایی با 4مرحله یادگیری

 

ناآگاهی و ناشایستگی

آگاهی و ناشایستگی

آگاهی و شایستگی

ناآگاهی و شایستگی

 

3) شناخت حقیقت انسان و خداوند

 

 تعریف قانون جـذب

مراحل قانون جذب

مرحله اول :   درخواست

مرحله دوم:   پـاسخ

مرحله سوم:   دریـافت

 

 سـازوکـار جهان هستی

تعریف انرژی

تعریف ارتعاش

تعریف فرکانس

تعریف مـدار

تعریف باور و الگوهای ذهنی

شناخت الگوهای ذهنی

مدیریت باورها

تغییر باورها

قانون توجــه

قانون عدم توجــه

عدم توجه (اعراض) در قرآن

قانون فراوانی

واقعیت زندگی تو

قانون انتظـار

نتیجه درک قوانین

خود را حاکم بر سرنوشت خود بدانید

خداوند بیشتر از تو میخواهد که تو به خواسته هایت برسی

ویژگی مهم جهان هستی

 

 درخواست (آگاهانه)

عواملی که نمیگذارد درخواست کنیم

ویژگی افرادی که بر قانون درخواست تسلط دارند

تکنیکهای عالی برای استفاده بهتر از قانون درخواست

 

 درخواست (ناآگاهانه)

 

 قوانین دریافت

قانون تجسم خلاق

قدرت کـلام

قدرت تلقین بوسیله کلام

قدرت عبارات تاکیــدی

 قدرت نوشتن

 قـدرت ســوال

استفاده عملی از قدرت سوالات

قانون رهایی

قانون عدم نیاز و عدم احتیاج

اصـل انتظـار

اشتیاق سوزان

قوانین بدست آوردن خواسته ها و اهداف

 

احساسات و عواطف

احساسات در قوانین الهی

آگـاهی های ما قبل از تولـــد

احساس = GPRS

تغییر در نگرش

تسلیم شدن در برابر خدا

پیام احساسات

شیوه صحیح درخواست از خدا

به خواسته مان فکر میکنیم یا به فقدان آن؟

حــــُزن در قرآن

عفــو و بخشش دیگران

عفــو و بخشش خــویشتن

عفــو و بخشش در قرآن

وضوح از طریق تضاد

10) نگرش ثروت و فراوانی

جهان سرشار از فراوانی و ثروت است

قانون فراوانی

شکـرگزاری

شکـرگزاری در قـرآن

 

11) قانون جذب و ارتباطات

تفاوت عشق و وابستگی

برانگیختگی در روابط

تاثیر غیبت در روابط

زیبایی شروع یک رابطه

تَرک یک رابـطه

چرا هنوز همسری مناسب پیدا نکردم؟

بدنبال تایید والدین

عشق شرطی

زیبایی شروع یک رابطه

تَرک یک رابـطه

قانون وابستگی

 

 12) اراده و مشیت خـداوند

اراده خداوند

مشیت خداوند

خواست خداوند چیست؟

سخنران

مهران وزیران

مهران وزیران

مربی و مشاور توسعه و تحول فردی

آدرس:قزوین قزوین ، بلوار جمهوری اسلامی ، روبروی گلزار شهدا ، ابتدای خیابان اصفهان (ایرانگاز) ، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین ، قزویناپ