رویداد به پایان رسیده است!
پک ویژه طراحی و توسعه وب در تاریخدوشنبه ۲۸ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

پک ویژه طراحی و توسعه وب

شروع:
پنج‌شنبه ۱۲ بهمن ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۸ اسفند ۹۶ ۱۹:۰۰
پک ویژه طراحی و توسعه وب
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

سرفصل ها

 

 • ابتدا با اصول اولیه و اصطلاحات مربوط با طراحی وب سایت آشنا می شویم
  • آشنایی با اصطلاحات
  • آشنایی با ابزارهای لازم برای طراحی یک سایت
  • نکات و راه کارهای مربوط به ثبت و انتخاب دامین مناسب
  • نکات و راه کارهای مربوط فضای میزبانی
  • آشنایی کامل با هاست وپنل های مدیریت آنها
  • آشنایی با تکنیک های بازاریابی
  • بررسی قرار دادهای طراحی وب سایت
  • روانشناسی رنگ ها برای انتخاب ترکیب رنگ مناسب وب سایت
  • آشنایی با محیط های کد نویسی و مقایسه آنها

 

 • سپس شروع به فراگیری اصول کدنویسی,HTMLخواهیم نمود
  • مفهوم HTML
  • تاریخچه HTML وبررسی نسخه های آن
  • XHTML و تفاوت آن با HTML
  • بررسی انواع استانداردهای صفحات وب
  • بررسی ساختار تگ ها
  • بررسی عناصر اصلی صفحه
  • آشنایی با تگ های بخش عنوان
  • قوانین صفت ها
  • ایجاد و ذخیره اولین صفحه وب

 

 • آشنایی با تگ های اصلی و پایه
  • کار کردن با متن ها و اعمال تغییرات روی آنها
  • بررسی کلی صفت ها
  • آشنایی با سبک های فیزیکی و منطقی
  • توضیح ها و نقل قول ها
  • آشنایی با انواع لینک ها درHTML
  • بررسی تگ های مربوط به لینک ها
  • آشنایی با عناصر بلاکی ودرون خطی
  • کار با تصاویر در HTML
  • آشنایی با محیط های کد نویسی و مقایسه آنها
  • تقسیم بندی اطلاعات با لیست ها در HTML
  • کار با جداول
  • ایجاد فرم ها وبررسی انواع فیلد ها
  • ایجاد صفحات چند گانه در HTML
  • بررسی خطاها و Validate کردن XHTML
  • آشنایی با تگ div
  • آشنایی با تگ Span
  • قالب بندی صفحات وب با استفاده از تگ div

 

 • پس از آشنایی با HTML شروع به یادگیری css خواهیم کرد
  • معرفی و بررسی انواع سلکتور ها در cssنسخه های آن
  • نحوه تعریف اصولی انواع سلکتور ها
  • بررسی property ها و value ها در css
  • اولویت در اعمال استایل‌ها
  • کلاس های کاذب
  • آشنایی با ویژگی !important
  • بررسی مدهای رنگ در css
  • ابعاد صفحه با css
  • بررسی مدل جعبه ای
  • استایل دهی به متن ها,تصاویر,لیست ها,جداول,فرم ها و لینک ها
  • بررسی مدل جعبه ای
  • استایل دهی به متن ها,تصاویر,لیست ها,جداول,فرم ها و لینک ها
  • باکس بندی صفحه و کار با سلکتورهای class وId
  • بررسی ویژگی float
  • بررسی انواع position ها در css
  • ساخت انواع منو های آبشاری با استفاده از css
  • طراحی فرم ها و جداول پیشرفته به کمک css
  • بررسی قواعد مربوط به چاپ
  • بررسی خطاها و validate کدهای css

 

 • مباحث HTML5
  • معرفی HTML5
  • مستندات HTML5
  • تعریف ساختار صفحه
  • بررسی عناصر مربوط به ساختار صفحه
  • عناصر header,section,article,nav,aside,footer
  • بررسی عناصر جدید اضافه شده
  • فرم ها در HTML5
  • تایپوگرافی
  • پیوست انواع فونت دلخواه به صفحه
  • صوت و تصویر در HTML5
  • بررسی تگ svg
  • بررسی تگ canvas
  • راه کارهای هماهنگی HTML5 با تمامی مرورگرها
  • تبدیل یک قالب با استاندارد XHTML به قالب با استاندارد های HTML5
  • API ها

 

 • شروع CSS3
  • معرفی CSS3
  • بررسی ویژگی های جدید
  • بررسی گزینش گرهای اضافه شده
  • مرجع قوانین CSS
  • رنگ ها در CSS3
  • ایجاد سایه ها
  • ایجادگوشه های گرد و اشکال هندسی
  • توالی رنگ ها
  • دستورات جدید تصاویر
  • تغییر شکل ها
  • حرکات انتقالی
  • انیمیشن ها
  • دستورات جدید تصاویربررسی نکات مربوط به اجرای css3 در تمامی مرور گرها
  • بررسی طراحی واکنش گرا
  • استفاده از Media query ها

 

 • ریسپانسیو
  • آشنایی با فریم ورک های طراحی وب سایت
  • Bootstrap
  • Foundation
  • Media query ها

 

 • مباحث مربوط به فتوشاپ
  • کاربردپذیری
  • المان های یک Application
  • المان های اخطار دهنده
  • المان های

 

 • مباحث مربوط به Userinterface

 

 • سپس به یادگیری jQuery و آشنایی با وردپرس میپردازیم.

 

 • آشنایی با php
  • آشنایی با زبان ها سمت سرور و کلاینت
  • معرفی PHP
  • تفاوت طراحی و توسعه وب
  • تفاوت سایت ایستا با دینامیک
  • نحوه کار کردن php
  • معرفی MySQL
  • نصب XAMPP
  • استفاده از IDE – کار با PHPStorm
  • ایجاد فایل های PHP – تفاوت با HTML
  • نحوه کد نویسی به زبان PHP
  • درج توضیحات – استاندارد تگ PHP
  • ادغام PHP با HTML
  • نحوه کد نویسی HTML داخل کدهای PHP
  • تابع ()phpinfo

 

 • متغیرها (Variables)
  • نحوه تعریف در PHP – قوانین نامگذاری
  • انواع داده ها
  • استفاده از تابع ()gettype
  • ()Is_int
  • ()Is_float
  • ()Is_numeric
  • ()Is_string
  • ()Is_array
  • ()Is_bool
  • ()Is_object
  • ()Is_null
  • تابع ()isset
  • ()empty
  • ()var_dump
  • ()print_r

 

 • عملگرها
  • محاسباتی
  • تخصیص
  • مقایسه
  • منطقی
  • اولویت اپراتورها

 

 • ساختار کنترلی
  • شرط ها و تصمیم گیری
  • ساختارهای کنترل برنامه
  • حلقه های تکرار


 • آرایه ها
  • نحوه تعریف
  • اندیس های آرایه ها
  • افزودن و حذف از آرایه
  • تابع ()is_array
  • تابع ()count
  • توابع ()array_keys و ()array_values
  • تابع ()array_key_exists
  • تابع ()iarray_search
  • افزودن به آخر آرایه ()array_push
  • حذف آخرین مقدار با ()array_pop
  • افزودن به خانه اول با ()array_unshift
  • پاک کردن اولین خانه با ()array_shift
  • حذف مقادیر تکراری با ()array_unique
  • تابع محاسبه مجموع مقادیر آرایه با ()array_sum
  • توابع مرتب سازی آرایه ها


 • Strings یا رشته ها
  • تعریف با استفاده از تک کوتیشن و جفت کوتیشن
  • الحاق رشته ها
  • تابع ()strlen
  • تبدیل رشته به آرایه با ()str_split
  • ()Str_word_count
  • ()Strtolower
  • ()Strotoupper
  • ()Ucwords
  • ()Ucfirst / ()lcfirst
  • ()Str_replace
  • ()Strrev
  • ()Str_shuffle


 • توابع
  • تعریف تابع
  • بررسی موجود بودن تابع با ()function_exists
  • تفاوت متغیر داخل تابع با بیرون تابع
  • دسترسی به متغیر خارج تابع با استفاده از global و یا با آرایه $GLOBALS[]
  • تعریف متغیر static داخل تابع
  • تعریف تابع با آرگومان
  • تعریف مقادیر پیش فرض در آرگومان ها
  • استفاده از include و require – تفاوت این دو


 • انتقال اطلاعات بین صفحات وب
  • معرفی فرم ها
  • نحوه کار کردن فرم ها
  • ارسال در قالب URL (Get)
  • ارسال به صورت مخفی (post)
  • دریافت اطلاعات با $_GET[] و $_POST[]
  • تگ input
  • تگ text area
  • Urlencode / urldecode
  • Htmlentities / html_entity_decode
  • Htmlspecialchars / htmlspecialchars_Decode


 • کوکی ها
  • نوشتن و ست کردن کوکی
  • دریافت اطلاعات کوکی با $_COOKIE
  • پاک کردن کوکی
  • سشن ها
  • نوشتن و تعریف سشن
  • دریافت اطلاعات با $_SESSION
  • حذف سشن با ()unset
  • ()session_destroy


 • کار با فایل ها و پوشه ها
  • جداکننده ها در Unix و Windows
  • جداکننده کلی DIRECTORY_SEPRATOR
  • نمایش مسیر فایل با استفاده از __FILE__
  • نمایش دایرکتوری یا همان مسیر فایل __DIR__
  • نمایش فایل حال حاضر با basename(__FILE__)
  • تابع pathinfo(__FILE__)
  • بررسی موجود بودن یک فایل با تابع ()file_exists
  • بررسی فایل بودن با تابع ()is_file
  • بررسی دایرکتوری بودن با تابع ()is_dir
  • حجم یک فایل با ()filesize
  • ایجاد دایرکتوری با ()mkdir
  • پاک کردن دایرکتوری با ()rmdir
  • نمایش محتوای یک دایرکتوری با ()scandir
  • Opendir() – readdire() – ()closedire
  • کپی کردن فایل
  • تغییر نام فایل
  • حذف فایل
  • تابع ()File
  • تابع ()file_get_contents
  • تابع ()file_put_contents
  • توابع fopen() – fread() – fgets() – fgetc() – fclose() – ()readfile
  • تابع ()feof


 • پایگاه داده
  • دیتابیس یا پایگاه داده چیست؟
  • تعریف جدول
  • تعریف فیلد، رکورد
  • روابط جداول و کلیدها
  • اشتباهات رایج در طراحی پایگاه داده
  • نرمال سازی
  • آموزش زبان SQL و بررسی CRUD
  • معرفی My SQL و ابزار PHPMyAdmin
  • کار با PHPMyAdmin
  • اتصال به پایگاه داده
  • بررسی حالت یک لایه
  • بررسی حالت دولایه
  • بررسی حالت سه لایه


 • شی گرایی
  • تعریف کلاس
  • تعریف property
  • تعریف method
  • ساختن شی از کلاس
  • تعریف سازنده (__construct)
  • تعریف متد تخریب کننده (__destruct)
  • متد setter
  • متد getter
  • Encapsulation با استفاده از public – private – protected
  • تعریف خاصیت و متد static
  • تعریف ثابت داخل کلاس با استفاده از const
  • ارث بری
  • کلاس abstract
  • کلاس interface


 • لاراول
  • معرفی لاراول
  • دلیل استفاده از فریم ورک
  • معرفی منابع و سایت اصلی لاراول
  • نصب لاراول (پیش نیاز: نصب کامپوزر)
  • توضیح قسمتهای مختلف لاراول
  • معرفی Routing, Controllers, and Views
  • نوشتن Route های مختلف
  • ارسال داده به view از طریق Route
  • ارتباط Route با کنترلر و ارسال داده به View (پیش نیاز: نحوه ایجاد کنترلر)
  • معرفی Blade و آشنایی با ساختار قالب بندی
  • معرفی Migrationها و Model ها
  • دریافت، ذخیره، نمایش، ویرایش و حذف اطلاعات (پیش نیاز: Eloquent و کار با فرم ها)
  • Validation
  • Authentication
  • ارتباط بین جداول
  • نحوه نصب و کار با پکیج ها


 جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

http://ciwiran.com

همچنین هر گونه سوال و مشاوره درباره دوره ها از طریق راه های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید.

تلگرام: ۰۹۳۶۶۳۳۵۰۱۰

تلفن تماس : ۴۱۸۶۷ - ۰۲۱

برگزارکنندگان

دفتر CIW ایران

دفتر CIW ایران

موسسه آموزش عالی ارژنگ

موسسه آموزش عالی ارژنگ

رمیس

رمیس

آدرس:تهران تهران، ولیعصر، نبش فاطمی، کوچه بوعلی سینا شرقی، پلاک ۱۷