رویداد به پایان رسیده است!
شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار: رویکردی جدید در معماری شبکه در تاریخ یکشنبه ۲۱ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
یک‌شنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۴:۰۰

شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار: رویکردی جدید در معماری شبکه

  • رایگان
  • اصفهان
  • فنی، مهندسی و صنعت
  • شروع: یک‌شنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۴:۰۰
  • پایان: یک‌شنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۵:۰۰

آدرس: اصفهان میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی کامپیوتر، تالار دکتر براآنی