رویداد به پایان رسیده است!
Cyber threat and Risk Assessment in IoT-based Smart Cities در تاریخ شنبه ۱۸ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۱۸ اسفند ساعت ۰۸:۰۰

Cyber threat and Risk Assessment in IoT-based Smart Cities

  • رایگان
  • تهران
  • فنی، مهندسی و صنعت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: شنبه ۱۸ اسفند ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: شنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۱:۰۰

آدرس: تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، طبقه اول کتابخانه مرکزی