رویداد به پایان رسیده است!
تئاتر دقیقا در تاریخ جمعه ۳۱ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تئاتر دقیقا

شروع:
جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: تهران
موضوع: سرگرمی / غیره
تئاتر دقیقا
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران نوفل لوشاتو عمارت نوفل لوشاتو