رویداد به پایان رسیده است!
سمینار آشنایی با deep learning در تاریخپنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار آشنایی با deep learning

شروع:
پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۶ ۱۶:۳۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۶ ۱۹:۳۰
سمینار آشنایی با deep learning
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده فناوری اطلاعات، طبقه اول،اتاق سمینار