رویداد به پایان رسیده است!
DeepCodec: Adaptive Sensing and Recovery via Deep Convolutional Neural Networks در تاریخچهارشنبه ۱ شهریوربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

DeepCodec: Adaptive Sensing and Recovery via Deep Convolutional Neural Networks

شروع:
چهارشنبه ۱ شهریور ۹۶ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱ شهریور ۹۶ ۱۶:۰۰
DeepCodec: Adaptive Sensing and Recovery via Deep Convolutional Neural Networks
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان به همراه دانشگاه تهران برگزار می کند:کارگاه آموزشی

DeepCodec: Adaptive Sensing and Recovery via Deep Convolutional Neural Networks

 با حضور دکتر علی موسوی از Rice Universityمدت و زمان بندی: چهارشنبه ا شهریور ماه 1396 از ساعت 14:00 الی 16:00آدرس محل برگزاری:

تهران، کارگر شمالی - امیرآباد - پردیس فنی دانشگاه تهران - ساختمان جدید دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه ۸ - اتاق ۸۱۴

آدرس:تهران کارگر شمالی- امیرآباد- پردیس فنی دانشگاه تهران- ساختمان جدید دانشکده برق و کامپیوتر- طبقه 8- اتاق 814