دیجیتال پیکسل-۳

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۲۰ اسفند ۹۴ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲۰ اسفند ۹۴ ۲۱:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتکنولوژی / تجربه کاربری
اضافه به تقویم
دیجیتال پیکسل-۳
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران خیابان کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه 5، آواتک