ارتباطات حرفه ای برمبنای مدل جهانی دیسک

شروع رویداد
شنبه ۹ آبان ۹۴ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۹ آبان ۹۴ ۲۰:۰۰
مکان رویداداهواز
موضوع رویدادمدیریت / غیره
اضافه به تقویم
ارتباطات حرفه ای برمبنای مدل جهانی دیسک
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

ارتباطات حرفه ای برمبنای مدل جهانی دیسک

آدرس:اهواز اهواز- کیانپارس-خیابان 17 شرقی- سالن همایش مخابرات