رویداد به پایان رسیده است!
دوره کشف چرایی زندگی در تاریخجمعه ۸ شهریوربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره کشف چرایی زندگی

شروع:
جمعه ۱۱ مرداد ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
جمعه ۸ شهریور ۹۸ ۱۳:۰۰
دوره کشف چرایی زندگی
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران پس از ثبت نام برای شما ارسال می شود