رویداد به پایان رسیده است!
مدل جهانی دیسک در تیپ شناسی رفتار در تاریخ چهارشنبه ۲۰ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مدل جهانی دیسک در تیپ شناسی رفتار

شروع:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۹:۰۰
مدل جهانی دیسک در تیپ شناسی رفتار
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: قم پردیسان ابتدای بلوار شهروند