موقعیت جغرافیایی رویداد
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۶
دنبال کننده
۱۳
کل رویدادها

آدرس

تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ملل (سالن 5)، کارگاه آموزشی شماره 1

موقعیت جغرافیایی رویداد