همایش نقد سیاست های تبعیض ( دکتر مجید حسینی)

شروع رویداد
سه‌شنبه ۱ آبان ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۱ آبان ۹۷ ۱۷:۳۰
مکان رویداداصفهان
اضافه به تقویم
همایش نقد سیاست های تبعیض ( دکتر مجید حسینی)
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر مجید حسینی

دکتر مجید حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

توضیحات

نقد سیاست های تبعیض

 

ورود برای عموم آزاد است

آدرس:اصفهان اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان