دسترسی آزاد و رایگان به منابع اطلاعات علمی ( بامعرفی مراجع رایگان )
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
گروه ایران مهر
۱۰
دنبال کننده
۶
کل رویدادها

هدف گذاری، برنامه ریزی و موفقیت در کار و زندگی خانهتوانایی های فردیهدف گذاری، برنامه ریزی و موفقیت در کار و زندگی   account_box مدرس دکتر کامران رخشانی bookmark_border دسته بندی توانایی های فردی/ فروش و بازاریابی بدون امتیاز 0 رای     در این دوره چه آموزش داده می شود؟   انسان بدون هدف گذاری و برنامه ریزی ه...