مسابقه مکعب روبیک به مناسب روز دانشجو

شروع رویداد
یک‌شنبه ۱۴ آذر ۹۵ ۱۲:۰۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۱۴ آذر ۹۵ ۱۴:۰۰
مکان رویدادمشهد
اضافه به تقویم
مسابقه مکعب روبیک به مناسب روز دانشجو
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:مشهد مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی