رویداد به پایان رسیده است!
English Gathering - Qazvin در تاریخ دوشنبه ۱۵ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

English Gathering - Qazvin

شروع:
دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸ ۱۷:۳۰
پایان:
دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸ ۱۹:۰۰
English Gathering - Qazvin
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: قزوین قزوین، چهارراه عدل، بلوار خیام، کافه وزرا.