رویداد به پایان رسیده است!
سمینار ملی تکامل زیستی در تاریخچهارشنبه ۲۷ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار ملی تکامل زیستی

شروع:
سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۶ ۰۸:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۶ ۱۷:۳۰
مکان: تهران
سمینار ملی تکامل زیستی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 http://evolutionmeeting.net برای دریافت جدول زمان بندی و اطلاعات بیشتر

موضوعات مورد بحث در اولین دوره همایش تکامل

همایش تکامل بستری خواهد بود برای بحث و تبادل نظر درباره‌ی بنیان های علمی و فلسفی و پیامدهای اجتماعی یکی از عظیم ترین و جنجالی ترین نظریه های علمی.

فلسفه و تکامل: نظریه‌ی تکامل از همان ابتدا بحث های فلسفی فراوانی را در پی داشته است. مباحثه های فلسفی در باب تکامل از بخش های اصلی این همایش است

سازوکارهای تکامل: ما به بحث و تبادل نظر در باب سازوکارهایی خواهیم پرداخت که به تکامل، توان تبیین و شفاف سازی شگرفی می دهند.

دیدی تاریخی به تکامل: تاریخ نظریه ی تکامل ما را به درکی ژرف تر و روشن تر از جایگاه این نظریه در تاریخ علم می رساند.

میزگرد: در پایان سخنرانی ها در هر روز، میزگردی با حضور صاحب نظران و مشارکت حضار برای پرسش و پاسخ ، تامل و تفکر  درباب جنبه های مختلف نظریه ی تکامل برگزار می شود.

توضیحات تکمیلی

برنامه سخنرانی های روز اول

فلسفه‌ی تکامل:
دکتر رضا ندرلو
پیدایش و تکامل سلول ها:
دکتر شاهرخ صفریان استراتژی های پایدارهای تکاملی:
دکتر مهدی صادقی
 ازخودگذشتگی تکاملی از دیدگاه فلسفی:
 دکتر حسین میانداری
میزگرد: تکامل در چه سطحی عمل میکند؟


برنامه سخنرانی های روز دوم

لامارکیسم:
دکتر الهه الهی
خواستگاه گونه ها:
 دکتر عطا کالیراد
نگاهی فلسفی به معادله‌ی پرایس:
 دکتر هادی صمدی
نخستین رویارویی ها با نظریه تکامل داروین در سرزمین های اسلامی:
 دکتر امیرمحمد گمینی
 ورود نظریه‌ی تکامل به ایران:
 عرفان خسروی
میزگرد: کژفهمی های شایع در باب داروینیسم نوین

سخنرانان

دکتر رضا ندرلو

دکتر رضا ندرلو

فلسفه تکامل

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/rnaderloo

دکتر شاهرخ صفریان

دکتر شاهرخ صفریان

پیدایش و تکامل سلول ها

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ssafarian

دکتر مهدی صادقی

دکتر مهدی صادقی

استراتژی های پایدار تکاملی

http://www.ipm.ac.ir/fa/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP1400010

دکتر حسن میانداری

دکتر حسن میانداری

از خود گدشتگی تکامل از دیدگاهی فلسفی

http://www.irip.ir/Home/Single/200

دکتر الهه الهی

دکتر الهه الهی

لامارکیسم

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/elaheelahi

دکتر عطا کالیراد

دکتر عطا کالیراد

خاستگاه گونه ها

دانش آموخته ی تکامل از دانشگاه هیوستون تگزاس

دکتر هادی صمدی

دکتر هادی صمدی

نگاهی فلسفی به معادله پرابی

http://h-samady.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر امیرمحمد گمینی

نخستین رویارویی های مسلمانان با تکامل

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/amirgamini

عرفان خسروی

عرفان خسروی

ورود نظریه تکامل به ایران

دانشجوی دکترای جانورشناسی دانشگاه تهران

برگزارکنندگان

پردیس علوم دانشگاه تهران

پردیس علوم دانشگاه تهران

دانشکده زیست شناسی

دانشکده زیست شناسی

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی دانشگاه تهران

دکتر رضا ندرلو

دکتر رضا ندرلو

دکتر عطا کالیراد

دکتر عطا کالیراد

آدرس:تهران میدان انقلاب- خیابان انقلاب-دانشگاه تهران-پردیس علوم -تالار شهید دهشور