موقعیت جغرافیایی رویداد
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۶
دنبال کننده
۱۳
کل رویدادها

آدرس

تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن ملل(سالن 5) - کارگاه آموزشی شماره 1

موقعیت جغرافیایی رویداد