رویداد به پایان رسیده است!
8th session of english free discussion در تاریخشنبه ۵ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

8th session of english free discussion

شروع:
شنبه ۵ دی ۹۴ ۰۱:۰۰
پایان:
شنبه ۵ دی ۹۴ ۰۲:۰۰
مکان: تهران
8th session of english free discussion
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

This event is organized to advance the general and professional knowledge of participants in entrepreneurship