رویداد به پایان رسیده است!
رویداد بازی اصفهان در تاریخدوشنبه ۳۱ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویداد بازی اصفهان

شروع:
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷ ۱۷:۰۰
پایان:
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷ ۱۹:۰۰
رویداد بازی اصفهان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان خیابان شیخ بهایی، ساختمان پزشکی شیخ بهایی، طبقه دوم، فضای کار اشتراکی چارسوق