رویداد به پایان رسیده است!
هدف گذاری و پایش تحصیلی کرمانشاه در تاریخ جمعه ۳۱ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

هدف گذاری و پایش تحصیلی کرمانشاه

شروع:
شنبه ۱۸ خرداد ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ ۲۳:۰۰
هدف گذاری و پایش تحصیلی کرمانشاه
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس: کرمانشاه نبش خیابان شورا ، طبق فوقانی خانه کتاب واحد 1