رویداد به پایان رسیده است!
سومین ایده شوی گلپایگان در تاریخ یکشنبه ۸ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سومین ایده شوی گلپایگان

شروع:
یک‌شنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ ۰۹:۳۰
پایان:
یک‌شنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ ۱۳:۰۰
سومین ایده شوی گلپایگان
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:گلپایگان گلپایگان بلوار دانشگاه دانشگاه پیام نور گلپایگان