سومین ایده شوی گلپایگان

شروع:
یک‌شنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ ۰۹:۳۰
پایان:
یک‌شنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ ۱۳:۰۰
سومین ایده شوی گلپایگان
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:گلپایگان گلپایگان بلوار دانشگاه دانشگاه پیام نور گلپایگان