رویداد به پایان رسیده است!
سومین ایده شوی گلپایگان در تاریخ یکشنبه ۸ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
یک‌شنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۰۹:۳۰

سومین ایده شوی گلپایگان

  • رایگان
  • گلپایگان
  • کارآفرینی
  • شروع: یک‌شنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۰۹:۳۰
  • پایان: یک‌شنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰

آدرس: گلپایگان گلپایگان بلوار دانشگاه دانشگاه پیام نور گلپایگان