رویداد به پایان رسیده است!
شناخت و کاهش انواع استرس در تاریخ دوشنبه ۹ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

شناخت و کاهش انواع استرس

شروع:
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۳۰
شناخت و کاهش انواع استرس
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


آدرس: تهران دانشگاه شریف دانشکده برق