اولین نشست تخصصی ساختمان های سبز

شروع:
چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ ۱۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ ۲۰:۰۰
اولین نشست تخصصی ساختمان های سبز
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


آدرس:اصفهان اصفهان-خیابان خاقانی-نبش بن بست 31-خانه صفوی