همفکر 22

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۵ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۵ ۲۰:۰۰
مکان رویداداهواز
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
همفکر 22
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اهواز اهواز، کیانپارس، پاساژ امام رضا (ع)، موسسه دیسون