چهارمین رویداد همدل

شروع رویداد
شنبه ۱۶ آبان ۹۴ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۱۶ آبان ۹۴ ۲۰:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویداد / خیریه
اضافه به تقویم
چهارمین رویداد همدل
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 پیشرفت تکنولوژی باعث حل شدن بسیاری از معضلات اجتماعی شده و محیطی ایده آل را فراهم کرده است ، اما این جریان به وضوح در اوایل راه  خود قرار دارد و هم چنان گره های بسیاری در اجتماع وجود دارد. ما در همدل برآنیم تا با همدلی بتوانیم چالش های اجتماعی را بشناسیم  و در مسیر رفع آن قدم گذاریم.

همدل یک رویداد با هدف بررسی چالش های اجتماعی و پیدا کردن راه حلی مناسب برای آن هاست. همدل یک دور همی ست که هر هفته به بررسی یک چالش می پردازد.  

آدرس:تهران خیابان انقلاب ، چهارراه ولیعصر ، کوچه بالاور ، مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیر کبیر