رویداد به پایان رسیده است!
همفکر سمنان در تاریخدوشنبه ۱ آذربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همفکر سمنان

شروع:
دوشنبه ۱ آذر ۹۵ ۱۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱ آذر ۹۵ ۲۰:۰۰
همفکر سمنان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 ‎همفکر رویدادی برای شبکه سازی با کارآفرینان، برنامه نویس‌ها، طراحان و سرمایه گذاران و بستری برای انتقال تجربه ها و توسعه ارتباطات حرفه ای است. همفکر، هر دوشنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می شود. 

آدرس:سمنان دانشگاه سمنان، مرکز کارآفرينی و نوآوری