رویداد به پایان رسیده است!
همفكر سمنان در تاریخدوشنبه ۹ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همفكر سمنان

شروع:
دوشنبه ۹ اسفند ۹۵ ۱۷:۰۰
پایان:
دوشنبه ۹ اسفند ۹۵ ۲۰:۰۰
همفكر سمنان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:سمنان سمنان، بلوار قائم، بلوار دانشجو، مركز رشد دانشگاه سمنان