همفكر سمنان

شروع رویداد
دوشنبه ۹ اسفند ۹۵ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۹ اسفند ۹۵ ۲۰:۰۰
مکان رویدادسمنان
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
همفكر سمنان
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۲۱۳۱۸۴۳۴
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:سمنان سمنان، بلوار قائم، بلوار دانشجو، مركز رشد دانشگاه سمنان