رویداد به پایان رسیده است!
چهارمین همفکر سنندج در تاریخچهارشنبه ۶ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

چهارمین همفکر سنندج

شروع:
چهارشنبه ۶ دی ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۶ دی ۹۶ ۱۹:۰۰
چهارمین همفکر سنندج
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:سنندج دانشگاه کردستان دانشکده علوم انسانی سالن دفاع جلسات (ساختما شماره یک)