چهارمین همفکر سنندج

شروع رویداد
چهارشنبه ۶ دی ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۶ دی ۹۶ ۱۹:۰۰
مکان رویدادسنندج
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
چهارمین همفکر سنندج
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:سنندج دانشگاه کردستان دانشکده علوم انسانی سالن دفاع جلسات (ساختما شماره یک)