همخوان هشتم - نقد و بررسی کتاب از صفر تا یک (Zero To One)

شروع رویداد
یک‌شنبه ۲۹ فروردین ۹۵ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۲۹ فروردین ۹۵ ۲۰:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
همخوان هشتم - نقد و بررسی کتاب از صفر تا یک (Zero To One)
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

آدرس:تهران بزرگراه چمران، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور