همخوان نهم - نقد و بررسی کتاب باز انجام (Rework)

شروع رویداد
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵ ۲۰:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
همخوان نهم - نقد و بررسی کتاب باز انجام (Rework)
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
شرکت در همخوان
۲۵ اردیبهشت
رایگان
تمام شد

توضیحات بیشتر

?

آدرس:تهران امیرآباد شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه‌ی پنجم، آواتک