همخوان نهم - نقد و بررسی کتاب باز انجام (Rework)

شروع رویداد
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵ ۲۰:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
همخوان نهم - نقد و بررسی کتاب باز انجام (Rework)
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

?

آدرس:تهران امیرآباد شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه‌ی پنجم، آواتک