رویداد به پایان رسیده است!
همخوان نهم - نقد و بررسی کتاب باز انجام (Rework) در تاریخشنبه ۲۵ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همخوان نهم - نقد و بررسی کتاب باز انجام (Rework)

شروع:
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵ ۱۸:۰۰
پایان:
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵ ۲۰:۰۰
همخوان نهم - نقد و بررسی کتاب باز انجام (Rework)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

?

آدرس:تهران امیرآباد شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه‌ی پنجم، آواتک