رویداد به پایان رسیده است!
سومین کارگاه مقاله نویسی و ارائه پایان نامه در تاریخ پنج‌شنبه ۲ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سومین کارگاه مقاله نویسی و ارائه پایان نامه

شروع:
چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲ اسفند ۹۷ ۲۰:۰۰
سومین کارگاه مقاله نویسی و  ارائه پایان نامه
برگزارکننده‌ی رویداد