همایش رایگان بیش فعالی در کودکان

شروع رویداد
دوشنبه ۱۹ مرداد ۹۴ ۱۷:۳۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱۹ مرداد ۹۴ ۱۹:۳۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
همایش رایگان بیش فعالی در کودکان
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بیش فعالی
۱۹ مرداد
رایگان
تمام شد

توضیحات بیشتر

همایش رایگان توسط دکتر مجید زارعی

آدرس:اصفهان اصفهان پل فلزی خیابان دکتر بهشتی نبش خیابان صائب پژوهش سرای صائب

اگر مایل به اطلاع از رویدادهای مشابه این رویداد هستید، کلیک کنید.