بررسی شیوه های تولید محتوای صوتی با حضور کسب و کار ناملیک | www.namlik.me

شروع رویداد
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۹۵ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / نوآوری
اضافه به تقویم
بررسی شیوه های تولید محتوای صوتی با حضور کسب و کار ناملیک | www.namlik.me
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۸۶۶۴۶۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

آدرس:تهران خیابان دکتر شریعتی - حسینیه ارشاد - کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد - سالن نشستهای علمی