نشست علمی درآمدزایی از ویدئو (Video Monetization) با حضور کسب و کار فرانش

شروع رویداد
چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / MBA
اضافه به تقویم
نشست علمی درآمدزایی از ویدئو  (Video Monetization) با حضور کسب و کار فرانش
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۸۶۶۴۶۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

آدرس:تهران خیابان دکتر شریعتی - حسینیه ارشاد - کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد - سالن نشستهای علمی