نشست علمی شیوه های ارائه ویدیو (Video Delivery Methods) | با حضور کسب و کار لحظه نگار www.Lahzenegar.com

شروع رویداد
چهارشنبه ۳ شهریور ۹۵ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۳ شهریور ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / MBA
اضافه به تقویم
نشست علمی شیوه های ارائه ویدیو (Video Delivery Methods)  | با حضور کسب و کار لحظه نگار www.Lahzenegar.com
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۸۶۶۴۶۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

آدرس:تهران خیابان دکتر شریعتی - حسینیه ارشاد - کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد - سالن نشستهای علمی

موقعیت جغرافیایی رویداد