نشست علم اطلاعات و تحلیل رفتار کاربر (با حضور کسب و کار استارت آپ ریکامندر)

شروع رویداد
چهارشنبه ۵ اسفند ۹۴ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۵ اسفند ۹۴ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
نشست علم اطلاعات و تحلیل رفتار کاربر (با حضور کسب و کار استارت آپ ریکامندر)
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۸۶۶۴۶۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

بررسی تعاریف و مفهوم?تحلیل رفتار کاربر

بررسی فرصتهای تجاری نوظهور در زمینه?تحلیل رفتار کاربر

بررسی ارتباط میان علم اطلاعات و تحلیل رفتار کاربر

بررسی یک نمونه کسب و کار استارت آپ ایرانی موفق در زمینه تحلیل رفتار کاربر?(کسب و کار ریکامندر www.Recommender.ir)

?

آدرس:تهران خیابان دکتر شریعتی - حسینیه ارشاد - کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد - سالن نشستهای علمی