نخستین همایش جامع حسابرسی تامین اجتماعی
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۵۶
دنبال کننده
۶
کل رویدادها

دبیرخانه رویدادهای تخصصی کشور...

آدرس

تهران مرکز همایش کردستان(اتوبان نیایش)

موقعیت جغرافیایی رویداد