سمینار یک روزه آشنایی با تکنیک های High trough put در زیست شناسی و نقش سیستم بیولوژی در آنالیز این داده ها

شروع:
چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ ۱۸:۰۰
مکان: تهران
سمینار یک روزه آشنایی با تکنیک های High trough put در زیست شناسی و نقش سیستم بیولوژی در آنالیز این داده ها
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

در حال حاضر تعیین توالی DNA در زمینه تشخیص طبی و دیگر زمینه های پزشکی از جایگاه ویژهای برخوردار میباشد. امروزه با پیشرفت های ایجاد شده در زمینه های نانوتکنولوژی و بیوانفورماتیک، روشهایی جهت افزایش سرعت و افزایش بازدهی در تعیین توالی DNA ابداع شده که این امر، امکان انجام پروژههای بزرگی از قبیل تعیین توالی ژنوم انسان را بصورت ارزانتر، دقیقتر و سریعتر فراهم آورده است. آشنایی با این تکنیک های High trough put و آنالیز داده های حاصل امروزه بسیار می تواند به انجام پروژه های دقیق تر و موثر تر  کمک کند.

در سال های اخیر پیشرفت تکنولوژی های high throughput منجر به تولید حجم بی سابقه بالایی از داده های زیستی در سطوح متفاوت ژنومیک و ترنسکریپتومیک (داده های اُمیکس) شده است. داده های تولید شده در سطح ژنومی شامل داده های مربوط به تغییرات تعداد کُپی ژن ها (CNV)، تغییرات الگوی متیلاسیون ژن ها (DNA methylation) و داده های مرتبط با انواع موتاسیون ها شامل موتاسیون های نقطه ای (point mutations) و موتاسیون های حذف و اضافه (insertions and deletions) می باشند. در سطح ترنسکریپتومیک هم حجم انبوه داده های بیان ژنی و بیان miRNA موجود می باشند.
آشنایی با انواع داده های اُمیکس، پایگاه داده های مرتبط با هر یک از آنها، پلتفرم های مورد استفاده و روش های آنالیز خاص هر یک از این داده ها امکان طراحی و انجام پروژه های متنوع سیستم بیولوژی برای محققان گرایش های متفاوت زیست شناسی را فراهم می کند که به نوبه خود به درک بهتر و عمیق تر از رویدادهای سلولی رخ داده در شرایط متفاوت کمک می کند.

به همبن دلیل سمیناری با این موضوع را هماهنگ نمودیم تا علاوه بر توضیح مقدمات، پیش در آمدی بر کارگاه ها و رویداد های پیشرفته تر این زمینه باشد.

 

 

 

 

سخنران

دکتر نازنین حسین خان

دکتر نازنین حسین خان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آدرس:تهران ده ونک، دانشگاه الزهرا، سالن دکتر فرزانه