رویداد به پایان رسیده است!
How to stand out in a competitive world در تاریخ شنبه ۳ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۳ اسفند ساعت ۱۴:۰۰

How to stand out in a competitive world

  • رایگان
  • آبادان
  • غیره
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: شنبه ۳ اسفند ساعت ۱۴:۰۰
  • پایان: شنبه ۳ اسفند ساعت ۱۸:۰۰

آدرس: آبادان آبادان،لین ۱۵ احمدآباد،دانشکده نفت آبادان