اولین همایش ملی مخاطرات طبیعی ایران با تاکید بر روش های پیش یابی و هشدار سریع

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۲۲ آذر ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲۲ آذر ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
اولین همایش ملی مخاطرات طبیعی ایران با تاکید بر روش های پیش یابی و هشدار سریع
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران شریعتی- خیابان معلم- سازمان جغرافیایی- سالن همایش