رویداد به پایان رسیده است!
دومین همایش از ثبت تا برندینگ در تاریخسه‌شنبه ۱۶ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دومین همایش از ثبت تا برندینگ

شروع:
سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ ۱۹:۰۰
دومین همایش از ثبت تا برندینگ
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور